Privacy & Cookie Beleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens
 • Naam bedrijf: Buitenkookproducten webshop
 • Website: https://buitenkookproducten.nl
 • Inschrijfnummer KvK: 89480015
 • BTW-nummer: NL864994813B01
 1. Emailadres
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft toegestaan.
 1. Postadres

Wij gebruiken uw  postadres  alleen voor het verzenden van informatie die u heeft aangevraagd.

 1. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw  telefoonnummer  niet voor potentiële doeleinden.

 1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerking wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of stoffen) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor :
 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • de goede enige van een publiekrechtelijke taak;
 • de behartiging van ons hoofdbelang (tenzij uw belang van fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 1. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen van problemen.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld e-mail, factuur- en verzendadres en telefoonnummers. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonlijke gegevens is om je als bezoeker een zo soepele, efficiënte en gepersonaliseerde winkelervaring te laten ervaren. Zo vaak wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan ​​om te kijken of er een probleem was.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

 • voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • voor de goede exclusieve van een publiekrechtelijke taak;
 • voor de behartiging van ons wezenlijk belang tenzij uw belang van fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het 'privacybeleid' raadplegen van:

 • Buitenkookproducten: https://buitenkookproducten.nl
 1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gebruikelijk standaarden binnen de IT-sector;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 1. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.
 1. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 1. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: info@buitenkookproducten.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 06-19745514
 • Op het volgende adres: Pieter Durksstrjitte 42, 9108 ML, Broeksterwâld, Friesland, Nederland

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht WebwinkelKeur. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookie Policy

De nieuwe cookiewet

Sinds 5 juni 2012 moeten alle websites die cookies gebruiken voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving die op die datum is ingegaan.
Deze regelgeving is terug te vinden in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet en heeft betrekking op uw privacy. Omdat wij aan deze regelgeving dienen en wensen te voldoen stellen wij u in deze ‘policy’ op de hoogte van de cookies waarvan wij gebruik maken op onze website.
Daarnaast informeren wij u over het begrip cookies in het algemeen, zodat het voor u goed duidelijk is waarover het precies gaat.
Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over cookies en het gebruik hiervan op onze website, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Cookies, wat zijn dat eigenlijk?

Cookies worden op uw computer geplaatst door websites.
Bij het bezoeken van een website via uw smartphone of tablet worden de betreffende cookies daar ook op geplaatst. Maar wat zijn cookies nou eigenlijk?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma waar u internet mee bezoekt, dus bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari) worden opgevraagd en uitgelezen als u een bepaalde website bezoekt.
De informatie die in deze tekstbestanden opgenomen wordt is afhankelijk van degene die de gegevens van de cookies aan heeft gemaakt.
Als u op een website bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens achterlaat, dan kan er een cookie aangemaakt worden die bij een herhaald bezoek aan deze website automatisch uw gegevens invult.
Er wordt dan een cookie op uw computer aangemaakt die deze persoonlijke gegevens bevat.

Omdat cookies tekstbestanden zijn, vormen ze niet direct een gevaar voor uw computer.
Ze kunnen bijvoorbeeld geen virussen bevatten en cookies hebben geen invloed op het systeem van uw computer.
Ze kunnen echter wel privacygevoelige informatie bevatten en dat is dan ook de reden waarom een eigenaar van een website waarop cookies gebruikt worden u hierover dient te informeren.

De cookies bevatten vaak een onleesbare computercode.
U kunt bij het openen van een dergelijk bestand op uw computer dus vaak niet zien welke informatie er in opgeslagen staat.
Deze informatie staat dan vaak weer in de database van de website die u bezoekt.

Verschillen in cookies

Directe- en indirecte cookies

Er zijn twee verschillende soorten cookies, namelijk indirecte en directe cookies.
Directe cookies zijn de cookies die door de website die u bezoekt op uw website worden geplaatst.
Dit zijn bijvoorbeeld cookies die uw persoonlijke- of inloggegevens onthouden. We noemen deze cookies first-party cookies.
Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een cookie die wordt aangemaakt om uw artikelen in een winkelwagentje van een webwinkel te onthouden.

Indirecte cookies zijn cookies die via de website die u bezoekt door anderen, dus een derde partij, op uw computer worden geplaatst.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld een programma als Google Analytics, dat het bezoek en gebruik van de website in kaart brengt.
De eigenaar van een website kan gebruik maken van een dergelijk programma om bijvoorbeeld te zien hoe vaak zijn website bezocht wordt.
Indirecte cookies worden third-party cookies genoemd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst.
De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina.
De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Deze tekstbestanden bevatten

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.
Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en thirdparty cookies genoemd.
Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

De looptijd van een cookie

Cookies hebben een verschillende looptijd.
Sommige cookies worden direct na het afsluiten van een website van uw computer verwijderd.
Andere cookies hebben een langere looptijd.
De ‘levensduur’ van een cookie wordt bepaald door de maker ervan.
Cookies kunnen dus meerdere jaren op uw computer blijven staan als u deze niet verwijdert. Mocht u informatie wensen over het verwijderen van cookies, dan kunt u hiervoor het internet raadplegen.
Er valt hier genoeg informatie over te vinden.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn eigenlijk de cookies die het meeste inbreuk op uw privacy maken.
Het betreft hier vaak indirecte cookies, oftewel third-party cookies.
Deze cookies volgen u op meerdere websites op het internet en bouwen zo een profiel van u op, wat ingezet kan worden bij bijvoorbeeld het weergeven van advertenties.
Misschien is het u wel eens opgevallen dat u op Google iets heeft gezocht en dat u vervolgens bij een bezoek aan een andere website advertenties kreeg te zien die gerelateerd waren aan uw zoekopdracht.
Dit is een voorbeeld van een tracking cookie.

Welke cookies gebruiken wij precies?

 • language

Deze cookie gebruiken wij voor de taalinstellingen van onze website.

 • currency

Deze cookie gebruiken wij voor de juiste instellingen van de valuta op onze website.

 • atuvc cookie

Op onze website maken wij geen gebruik van de dienst van AddThis.
Via de dienst van AddThis kunt u met anderen informatie over producten op onze website delen.
AddThis gebruikt de hiernaast vermelde cookie om in kaart te brengen op welke websites een gebruiker van de AddThis dienst komt.
U kunt hier meer over lezen via de onderstaande link: http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g

PHPSESSID

Dit is een functionele cookie die wij gebruiken om onze website zo optimaal mogelijk te laten werken.
In deze cookie wordt het ID van de zogenoemde sessie-informatie opgeslagen.
De sessie-informatie zelf wordt op onze webserver opgeslagen en niet op uw computer.
Wanneer u uw browser afsluit, dan verloopt deze cookie en komt de informatie te vervallen.
Wij gebruiken de PHPSESSID-cookie o.a. voor de volgende doeleinden: - het onthouden van de producten in uw winkelwagentje.
Zonder deze cookie is het kopen van producten via onze webwinkel niet mogelijk. - het onthouden van informatie als verzendkosten en kortingscodes.
Omdat het hier een functionele cookie betreft kan deze cookie niet worden uitgeschakeld.
Onze webwinkel werkt dan namelijk niet meer.

_utma _utmb _utmc _utmz

Google Analytics is een service die aangeboden wordt door Google.
Met deze service zijn wij in staat om te kijken hoe vaak onze website wordt bezocht en op welke zoekwoorden onze website gevonden wordt in Google.
Deze informatie gebruiken wij om onze website en ons aanbod te optimaliseren.
Wij kunnen d.m.v. deze cookies niet zien wie onze website bezoekte.
Het betreft hier namelijk een third-party cookie. Google kan dit als aanbieder van Google Analytics en maken van de cookies wel.

Social Media

Wij maken geen gebruik van een aantal links naar diverse Social Media sites.
Denk aan Facebook, Instagram en TikTok.
De cookies die hiervoor worden gebruikt vallen onder het privacy- en cookiebeleid welke door deze bedrijven zijn opgesteld.
We raden u graag aan naar de betreffende sites voor meer informatie.

Dit privacybeleid kan altijd gewijzigd worden.
Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail
van op de hoogte worden gesteld.